Do rozpoczęcia sezonu 2024/2025 zostało
Kup bilet

Bilety - Zwroty biletów

Zwroty biletów Procedura zwrotu

Pełna procedura zwrotów biletów jest opisana w rozdziale VIII regulaminu https://trefl.ticketsoft.pl/pages/terms_and_conditions.

  • Procedura zwrotu Biletów zakupionych za pośrednictwem Systemu dokonywana jest według następujących zasad:
  • Bilety zakupione za pośrednictwem Systemu można zwrócić najpóźniej 4 godziny przed meczem;
  • w celu dokonania zwrotu Biletu należy pobrać i wypełnić  formularz zwrotu biletu  oraz wysłać go na adres biuro@ticketsoft.pl;
  • poprawnie wypełniony i zweryfikowany przez pracownika Klubu formularz będzie podstawą do zwrotu równowartości zakupionego Biletu pomniejszonego o opłatę manipulacyjną w wysokości 10% wartości brutto biletu.
  • Zwrotowi nie podlega opłata manipulacyjna uiszczona na etapie zakupu Biletu;
  • Zwrot pieniędzy za zakupiony Bilet będzie zrealizowany w ciągu 14 dni od daty wysłania maila z formularzem w następujący sposób;
  • W przypadku nabycia Biletu za pośrednictwem karty płatniczej zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy powiązany z kartą płatniczą za pośrednictwem której nabyty został Bilet, bądź
  • w przypadku nabycia Biletu za pośrednictwem szybkich płatności online zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności;
  • w przypadku przełożenia terminu meczu Bilet zachowuje ważność na nowy termin rozegrania meczu, jednakże nabywca Biletu może otrzymać zwrot równowartości zakupionego Biletu wraz ze zwrotem uiszczonej wcześniej opłaty manipulacyjnej.
  • Procedura zwrotu, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy Karnetów.
Kup Bilety

Zwroty biletów klubowe

Zwroty biletów partnerskie

Sponsor PlusLigi

Sponsor Tytularny

Partner Strategiczny

Sponsorzy Złoci

Partner Złoty

Partnerzy

Partner Technologiczny

Patroni medialni